۱۱۱ (میلادی)

==رویدادها==

* سنگوتووان شاهنشاه جنوب هند به کوش حمله برد و کانیشکا و برادرش ویجایه را در کویلالووام (نزدیک ماتورا) را شکست داد.

== زادروزها ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.