۱۰ مهر

۱۰ مهر – از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۱۹۶ روز گذشته و به پایان آن ۱۶۹ روز (در سال عادی) و ۱۷۰ روز (در سال کبیسه) مانده.

== رویدادها ==

* جشن های ایرانی – جشن تاریخیمهرگان
* ۱۳۰۰ – قتل کلنل محمد تقی خان پسیان
* ۱۳۸۸ – شصت و هفتمین شهرآورد سرخابی

== تولدها ==

* استینگ – خواننده انگلیسی
* ماهاتما گاندی – رهبر مبارازات استقلال طلبانه شبه جزیره هندوستان

== مرگ‌ها ==

== تعطیلات ==

== پیوندهای بیرونی ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.