یسنه

یَسنَه یا یسن (در اوستا به معنی نیایش) به دو معنی به کار میرود: یسنه به معنی‌ یک مراسم مذهبی‌ بسیار مهم در آیین زرتشتی، یا یکی‌ از نسک‌های (نسک به معنی‌ فصلی از کتاب) اوستا است که در این مراسم مذهبی‌ خوانده میشود.

==نام==

این نام از ریشهٔ ایرانی‌ “یز”(yaz)، و در زبان اوستا به معنی‌ پرستش و ارزانی کردن قربانی است. واژهٔ “یشتن” (Yashtan)در زبان پهلوی و “جشن” در فارسی (گرفته شده از یسن) نیز از همین ریشه است.

==مراسم مذهبی‌==

این مراسم با سرپرستی موبد انجام میشود. از نوشیدنی‌ مقدس پراهم (parāhōm) که با استفاده از گیاه هوم (hōm) آماده شده به عنوان قربانی استفاده میشود. مراسم شامل خواندن بخش‌هایی‌ از سرودهای نسک یسنا و ارائه کردن نوشیدنی‌ هوم به عنوان قربانی است.

==نسک==

یَسنَه نام مهم‌ترین نسک اوستای کنونی است که ۷۲ هات (فصل) دارد و گاهان پنجگانه زرتشت (گاتاها) نیز جزو همین ۷۲ هات بشمار می‌آید.در این نوشته‌ها یزدان‌ها به مراسم فرا خوانده میشوند و دستور ال‌عمل مراسم داده میشود. مانند بقیه نسک‌های اوستا یسنا نیز به صورت سرود نوشته شده است.

== منبع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.