یخگیری

پوشش یک منطقه به وسیله یخچال یا یخسار را یخگیری می‌گویند. نام دیگری که برای پدیده یخگیری بکار می‌رود عصر یخبندان است. در این پدیده زمینشناختی یخسارهای انبوه از شمالگان و جنوبگان به سوی استوا پیشرفت می‌کنند. یخگیری با خود آب و هوای سرد و نمناک و یخسارهای ستبر رو به جنوب هر قطب به همراه دارد. در چنین دوره‌ای یخچالهای کوهستانی که پیش از آن در بلندی‌ها حضور داشتند به ارتفاعات پایین تر می‌گسترند. همچنین رویه دریاها فرو می‌افتد. علت آن حضور حجم بزرگی از آب موجود در یخپهنه‌های بالای سطح دریاهاست.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.