یادگارخواهی

> این مقاله درباره یادگارخواهی در مفهوم مردم‌شناسی است. مقاله جداگانه‌ای برای یادگارخواهی جنسی وجود دارد.

یادگارخواهی (Fetishism) یکی از انواع شیء‌پرستی به شمار آمده‌است. شیء‌پرستی یکی از مفاهیم مردم‌شناسی است.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.