گینه بیسائو

جمهوری گینه-بیسائو (به پرتغالی : Guinea-Bissau) کشوری است در غرب آفریقا در کناره اقیانوس اطلس شمالی، بین گینه و سنگال. پایتخت آن بیسائو است.

== تاریخ ==

زمانی گینه بیسائو به عنوان پادشاهی گابو بخشی از امپراتوری مالی بود. بخش‌هایی از این پادشاهی تا زمان استعمار پرتغالی‌ها در قرن ۱۸ باقی مانده بود. پرتغالی‌ها در قرن ۱۷ آغاز به تجارت برده در این کشور کردند. باوجود این که این کشور از نخستین مستعمرات پرتغال بود، بخش‌های داخلی آن تا قرن ۱۹ مورد اکتشاف قرار نگرفت. این کشور که یکی از مستعمرات پرتغال بود و گینه پرتغال نام داشت، پس از استقلال در ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ نام پایتخت خود، بیسائو را به نام رسمی خود اضافه کرد تا از اشتباه گرفته شدن با جمهوری گینه جلوگیری کند.

== سیاست ==

این کشور دارای حکومت جمهوری چندحزبی بایک مجلس قانونگذاری است.

== تقسیمات کشوری ==

== جغرافیا ==

مساحت:

* مساحت کل: ۳۶,۵۴۴ کیلومتر مربع
* مساحت خشکی: ۲۸۰۰۰ کیلومتر مربع
* مساحت آب: ۸۱۷۵ کیلومتر مربع

== منابع طبیعی ==

== اقتصاد ==

واحد پول: فرانک سی اف آ=۱۰۰ سانتیم- یک فرانک سی اف آ=۱۸ ریال ایران

== مردم ==

جمعیت کشور: ۱۴۴۲۰۰۰ نفر — جمعیت پایتخت(بیسائو): ۳۳۶۰۰۰ نفر

== فرهنگ ==

== منبع ==

* http://en.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bissau

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.