گورکن

گورکن موش‌خرما (Melogale)

رودک (Meles)

گورکن عسل‌خوار (Mellivora)

گورکن آمریکایی (Taxidea)

== منابع ==

* دانشنامهٔ رشد
* Wikipedia contributors, “Badger,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Badger&oldid=198680183

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.