گودرزیان

گودرزیان یکی از خاندانهای پهلوانی در شاهنامه‌اند که از نسل گودرز پسر کشوادند. گودرزیان اصلی اشکانی دارند ولی بر اثر دلاوریها شهرت و نفوذ شدید به داستان‌های حماسی ملی راه جستند. گودرزیان که شامل خود گودرز و پسرانش رُهام و گیو وهژیر و بهرام و … نوادگانش بیِژن و فرهاد و … بودند. مهمترین پسران گودرز مانند رهام و گیو و نوه آن بیژن درجنگهای بسیاری در سپاه ایرانیان شرکت کردند و دلاوری های زیادی انجام دادند که از جمله جنگ با خاقان چین و کاموس کشانی و جنگهای که با تورانیان به علت خونخواهی سیاوش بوده که در این جنگها خود گودرز سردار سپاه بود.

== فهرست گودرزیان ==

در شاهنامه از زبان گیو پسر گودرز آمده است که هفتاد و هشت برادر دارد نام برخی از گودرزیان (جز خود گودرز) در زیر می‌آید.

* گیو پسر گودرز
* بیژن پسر گیو
* بهرام پسر گودرز
* هژیر پسر گودرز
* رهام پسر گودرز
* فرهاد پسر رهام

==شجره‌نامه==

در کتاب محاسن اصفهان ( تالیف مفضل بن سعد ما فروخی اصفهانی) ابومسلم خراسانی از نوادگان رُهام پسر گودرز از پهلوانان بزرگ شاهنامه شمرده شده است.

== پانویس ==

== منابع ==

* صفا، ذبیح‌الله. حماسه سرایی در ایران. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴. ISBN 964-00-0635-1
* فردوسی. شاهنامه.

* فردوسی. شاهنامه
* محاسن اصفهان تالیف مفضل بن سعد ما فروخی اصفهانی

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *