گوجه دلچو

گوجه دلچِو شهری است در استان بلاگووگراد کشور بلغارستان.

== منبع ==

http://en.wikipedia.org/wiki/Gotse_Delchev_(town)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.