گله

به گروهی از چارپایان، از جمله گوسفند، گاو، شتر، اسب، خر، استر، آهو و غیره که با هم زندگی یا حرکت کنند گَلّه یا رمه گفته می‌شود. گله معمولاً جمع چند حشم است.

به پرورش گله‌ها از سوی انسان به منظور استفاده اقتصادی، گله‌داری گفته می‌شود.

گله‌داری در ایران به طور عمده توسط عشایر کوچ‌رو صورت می‌گیرد اما روستاییان و عشایر یکجانشین هم دارای گله هستند.

در آمریکا گله‌های بزرگی را درون منطقه محصوری پرورش داده و نگهداری می‌کنند که به آن محدوده گله‌زار (ranch) گفته می‌شود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.