گلستان (ابهام‌زدایی)

* گلستان سعدی نام کتابی به زبان فارسی از سعدی شیرازی است.
* استان گلستان نام یکی از استان‌های ایران است
* گلستان نام یک منطقه حفاظت‌شده طبیعی در استان گلستان است.
* گلستان پیمان نامه‌ای میان سلسله قاجار و امپراتوری روسیه است.
* گلستان (سلطان‌آباد) شهری است در استان تهران، با جمعیت ۲۳۱٬۹۰۵ نفر.
* ابراهیم گلستان یک نویسنده ایرانی است.
* کاوه گلستان یک خبرنگار عکاس ایرانی است.
* باغ گلستان پارکی قدیمی در شهر تبریز است.
* ولسوالی گلستان از ولسوالی‌های ولایت فراه افغانستان است.
* بخش گلستان یکی از بخش‌های شهرستان رباط کریم است.
* کاخ گلستان بناهایی تاریخی در میدان ارگ تهران است.
* گلستان (جم) روستایی در شهرستان جم استان بوشهر.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.