گرگو

گرگو منطقه‌ای در فرامرزان واز توابع بخش جناح شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان در جنوب ایران واقع شده‌است.

== جمعیت ==

جمعیت این روستا ۴۶ نفر ( ۴ خانوار ) است که از اهل سنت واز پیروان امام محمد ادریس شافعی هستند.دارای مسجد، و چند باب آب انبار برکه دارد.

== نخلستان ==

نخلستان‌های پای تاوه در گرگوواقع است. تعداد ۲۰۰۰ اصله نخل دیم و ۱۵۰۰۰ (۶۰۰۰ کیلو) زمین زیر کشت دیم دارد، در تپه‌ای مشرف بر این زمین دو باب آب انبار برکه وجود دارد.

== محدوده گرگو ==

از شمال پای تاوه، از جنوب رودخانه مهران، از مغرب گزه، واز مشرق به کوه محدود می‌کردد.

== منابع ==

* محمدیان، کوخردی، محمد ، « شهرستان بستک و بخش کوخرد » ، ج۱٫ چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۵ میلادی.
* عباسی، قلی، مصطفی، «بستک وجهانگیریه»، چاپ اول، تهران : ناشر: شرکت انتشارات جهان معاصر، سال ۱۳۷۲ خورشیدی.
* سلامی، بستکی، احمد. (بستک در گذرگاه تاریخ) ج۲ چاپ اول، ۱۳۷۲ خورشیدی.
* بالود، محمد. (فرهنگ عامه در منطقه بستک) ناشر همسایه، چاپ زیتون، انتشار سال ۱۳۸۴ خورشیدی.
* بنی عباسیان، بستکی، محمد اعظم، « تاریخ جهانگیریه» چاپ تهران، سال ۱۳۳۹ خورشیدی.
* الکوخردی، محمد، بن یوسف، (کُوخِرد حَاضِرَه اِسلامِیهَ عَلی ضِفافِ نَهر مِهران) الطبعه الثالثه، دبی: سنه ۱۹۹۷ للمیلاد.
* بختیاری، سعید، ، « اتواطلس ایران » ، “ مؤسسه جغرافیایی وکارتگرافی گیتاشناسی، بهار ۱۳۸۴ خورشیدی.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.