گروه موسیقی

> این مقاله در مورد مفهوم ‘گروه موسیقی است، برای فهرست گروه‌های موسیقی به :رده:گروه‌های موسیقی’ مراجعه شود.

گروه موسیقی به دسته‌ای از موسیقی‌دانان گفته می‌شود که برای اجرای قطعه‌ای گرد هم آمده‌اند. نوع گروه به تعداد نوازندگان، نوع ساز و نوع موسیقی بستگی دارد.

== موسیقی کلاسیک ==

در موسیقی کلاسیک رایج است گروه‌های موسیقی به صورت دونوازی، سه‌نوازی، چهارنوازی، و پنج نوازی به اجرا بپردازند.

=== گروه چهارنوازی ===

(کوارتت)

* تعداد نوازنده: چهار نوازنده
* سازها در مرسوم‌ترین ترکیب: دو ویولن، یک ویولا، یک ویولن‌سل

=== گروه پنج نوازی ===

(کوینتت)

* تعداد نوازنده: پنج نوازنده
* سازها در مرسوم‌ترین ترکیب: دو ویولن، یک ویولا، یک ویولن‌سل، یک پیانو

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.