گردنه بیژن

نام گردنه‌ای در کوه دنا، در بین شهرستان سیسخت از استان کهگیلویه و بویراحمد و منطقه پادنا از استان اصفهان قرار دارد ایران.

گردنه بیژن از نام یکی از سرداران ایرانی به نام بیژن گرفته شده است. که همراه با سربازانش هنگام عبور از این گردنه که بین دو قله تقریبا هم ارتفاع دنا قرار دارد برفگیر شد و همان جا در زیر خروارها برف نابدید شدند. از وسط این گردنه یک جاده خاکی می گذرد که سیسخت(استان کهگلویه و بویراحمد) را به پادنا(استان اصفهان)متصل می سازد. این جاده در نیمی از فصل پاییز و تمامی فصل زمستان به علت برفگیر بودن گردنه بسته می باشد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.