گردان

گردان یکی از یگان‌های ارتشی است. معمولاَ ۳ تا ۵ گروهان با هم یک گردان و ۳ تا ۵ گردان با هم یک هنگ می‌سازند. عنوان نظامی برای فرماندهٔ یک گردان سرگرد است. هر گردان معمولاً از ۳۰۰-۱۳۰۰ سرباز تشکیل شده‌است.

از دیدگاه واژگانی (لغوی) واژهٔ گردان جمع واژهٔ فارسی گُرد به معنی جنگاور دلاور، یل و قهرمان است.

== منبع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.