گرایش جنسی

گرایش جنسی که ترجیح و تمایل جنسی نیز نامیده شده توصیف کننده نوع و محل تمرکز تمایلات عشقی، جنسی، احساسی و تخیلی افراد است. رده‌بندی گرایش‌های جنسی موجودات زنده معمولاً برپایه نوع جنسیتی که مورد تمایل آنهاست صورت می‌گیرد. انواع این گرایش‌ها عبارتند از:

* همجنس‌گرایی: (homosexual) گرایش به جنس موافق
* دگرجنس‌گرایی: (heterosexual) گرایش به جنس مخالف
* دوجنس‌گرایی (bisexual) (بای سکشوآلیزم): گرایش به هردو جنس
* بی‌جنسی: (asexual) نداشتن گرایش جنسی
* تراجنسی یا دگرجنسی (transgender) که خود به زیر شاخه‌های متعددی از جمله ترنسکشوال و ترنس‌وستایت و شیمیل و لیدی بوی تقسیم می‌شود.
* گروه دیگری نیز به نام هرمافرودیت (hermaphrodite) شناخته می‌شوند که خصوصیات هر دو جنس را دارا هستند و در اصطلاح به آنها دوجنسه گفته می‌شود. این افراد به نوعی اختلال جنسی مبتلا هستند.

== جستارهای وابسته ==

* تغییر جنسیت
* جنسیت
* آمیزش جنسی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.