گاوماهی

گاوماهی گونه‌ای از ماهی است از خانواده گاوماهیان (Gobiidae). معروفترین نوع گاوماهی، گِل‌خورک نام دارد. گل خورک‌ها (Mudskippers) موجودات چابک چشم چراغی و ماهی‌های دوزیست هستند که در گِلزارهای دنیای قدیم و جنگل‌های حرا از غرب آفریقا به سوی شرق تا پاپوآی گینه نو سکنی گزیده اند.

== گونه‌ها ==

سی هفت گونه گل خورک از اعضای خانواده متنوع گاوماهیان، براساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی در نه جنس طبقه بندی شده اند:

* Apocryptodon
* Parapocryptes
* Periophthalmus
* Baleophthalmus
* Scartelaos
* Periophthalmodon
* pesudapocryptes
* Apocryptes
* Oxuderces

از سی هفت گونه گل خورک موجود در خانواده گاوماهیان که تاکنون شناسایی شده‌اند سه گونه آنهاPeriophthalmus waltoni, Scartelaos tenuis, Baleophthalmus dussumieri در آبهای جنوبی ایران پراکندگی دارند.

== منابع ==

مطالب بر پایه داده‌هایی از {چپ‌چین}

* E.O.Murdy. 1989. A taxonomic revision and caldestic Analysis of the Oxudecine gobies
* mudskipper.org
* thebobo

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.