گاز (ابهام‌زدایی)

گاز در زبان فارسی دارای معانی زیر می‌باشد:

* گاز (حالت ماده) به عنوان یکی از حالت‌های ماده.
* گاز طبیعی به معنای یک سوخت فسیلی.
* گازگرفتگی
* گاز گرفتن
* گاز (پانسمان)
* اجاق گاز، برای طبخ غذا.
* تاب (بازی) در فارسی افغانستان به تاب، گاز گفته می شود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.