کیهان‌زایی

دانش کیهان‌زایی، شاخه‌ای از اخترفیزیک است که به بررسی خاستگاه و ساختار کیهان در مقیاس گسترده می‌پردازد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.