کینگ آیلند

کینگ آیلَند (King Island) از جزیره‌هایی است که ایالت تاسمانیا در استرالیا را می سازد . در تنگه بس، در گوشه شمال غربی تاسمانیا، در میانه راه تاسمانیا ویکتوریا جای گرفته است .

== منبع ==

*

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.