کینگ آلیور

کینگ آلیور (۱۸۸۵-۱۹۳۸) نوازنده کورنت و رهبر ارکستر. از پیشگامان جاز.

نواختن را در سال ۱۹۱۹ در نیواورلئان شروع کرد. کم‌کم ارکستر خود را ترتیب داد و در شیکاگو به نواختن پرداخت و لویی آرمسترانگ را به‌همکاری گرفت. او کاشف لوئیس بود. اولین کورنت لوئیس را کینگ آلیور به او داد.

سبک معروف به هات جز را او راه انداخت که در آن نوازندگان بطور گروهی (و نه انفرادی) بداهه نوازی می‌کردند. چند تصمیم نادرست مالی از جمله رد کردن پیشنهاد اجرای دائمی در باشگاه معروف کاتن کلاب او را فقیر کرد. در آخر عمر در یک باشگاه بیلیارد نظافتچی بود.

== منابع ==

Wikipedia contributors, “Joe “King” Oliver,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Joe_%22King%22_Oliver&oldid=205121485

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.