کنیاک (ابهام‌زدایی)

کنیاک یا کونیاک ممکن است به یکی از موارد زیر اطلاق شود:

* شهر کنیاک، فرانسه
* نوشیدنی کنیاک

==پاتنویس==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.