کمبرده

کُمبردُه راهی مالرو در کوه لاور شیخ که از آن راه درزمان قدیم به‌وسیله الاغ، اسب و شتر و پیاده به لاور می‌رفتند قبل از اینکه راه شوسه جیپ رو ایجاد شود.

تصویر روبرو: کُمبردُه راه قدیم لاور شیخ، مردم از این راه به‌وسیله شتر و الاغ به لاور شیخ می‌رفتند.

== منبع ==

* محمدیان، کوخری، محمد ، “ «به یاد کوخرد» “، ج۲٫ چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۳ میلادی.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.