کلروپلاست

سبزدیسه یا کلروپلاست دیسه‌هایی دارای سبزینه هستند که در سیتوپلاسم یاخته‌های گیاهی یافت می‌شود. سبزدیسه‌ها به امواج مختلف طیف نوری حساس‌اند و با استفاده از سبزینهٔ خود انرژی فوتون‌ها را به مولکول‌های شیمیایی تبدیل می‌کنند. شمار سبزدیسه‌ها به طور ژنتیکی معین است.

== منابع ==

* زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱، پایهٔ دوم دبیرستان، وزارت آموزش و پرورش
* برابرهای فارسی از فرهنگستان زبان فارسی.
* ویکی‌پدیای فرانسوی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.