کرگج

کرگج نام روستایی است از دهستان باسْمَنج تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی ایران. در این روستا که در ده کیلومتری شرق تبریز قرار دارد برجی تاریخی از آجر وجود دارد که به برج خلعت پوشان معروف است.

== منبع ==

کتاب تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، چاپ اول، ۱۳۷۳٫

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.