کره (ابهام‌زدایی)

واژه کره معنی‌های گوناگونی دارد:

* کـَر ِه گونه‌ای لبنیات است.
* کـَره آلو ماده‌ای شیرین برای درست کردن خوردنی‌ها.
* کـُرّه به بچه اسب یا خر می‌گویند.
* کـُره یکی از شکلهای هندسی است.
* کـُره نام یک بیماری است .
* کـُره آسمان کره‌ای فرضی است برای محاسبات ستاره‌شناسی.

== جغرافیا ==

* کـُره شمالی یکی از کشورهای آسیاست.
* کـُره جنوبی یکی از کشورهای آسیاست.
* شبه جزیره کره
* کره (کشور)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.