کره آسمان

کره آسمان {انگلیسی|Celestial sphere}‌ کره‌ای فرضی است که با زمین هم‌مرکز است و شعاع بسیار زیادی دارد و ناظر زمینی مکان ستارگان و اجرام آسمانی را روی سطح آن تصور می‌کند.

در نجوم رصدی با استفاده از هندسه و مثلثات کروی روی این کره محاسبات طلوع و غروب اجرام آسمانی میسر می‌گردد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.