کرمان (ابهام‌زدایی)

کرمان به چند معنی در متن‌های فارسی بکار می‌رود:

* کرمان نام تاریخی بخشی از سرزمین ایران است.
* استان کرمان یکی از استان‌های ایران است.
* فهرست آثار تاریخی کرمان
* شهر کرمان مرکز استان کرمان است.
* روستای کرمان یکی از روستاهای شهرستان سواد کوه.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.