کدخدا

کدخدا یا دهخدا متصدی امور ده، دهبان یا دهدار را می‌گویند.همچنین بزرگ قوم و تیره و یا متصدی اداره یا سازمانی دولتی.واژه ایست دو بخشی، بخش نخست آن «کد» معنای خانه و سرا را می‌دهد و بخش دوم خدا چم و معنای بزرگ را.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.