کتاب جامعه

کتاب جامعه بن داود (در عبری:מגילת קהלת کوهِلِت) نام یکی از بخش‌های عهد عتیق کتاب مقدس و در باره سلیمان پسر داوود است . به نظر می‌رسد در طول زمان، توسط نویسندگان دیگری، چیزهایی بر متن اصلی افزوده شده باشد.{مدرک}

== منابع ==

* کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، ترجمه فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن، تهران: اساطیر، ۱۳۷۹، ISBN 964-331-068-X
* {یادکرد|فصل= |کتاب=دانشنامه کتاب مقدس|نویسنده=یاردون سیز|ترجمه=بهرام محمدیان |ناشر=روز نو|چاپ=سوم |شهر=تهران |کوشش= |ویرایش= |صفحه=۱۹۱۲ |سال=۱۳۸۰|شابک= }
* {یادکرد|فصل= |کتاب=قاموس کتاب مقدس|نویسنده=جیمز هاکس|ترجمه=عبدالله شیبانی|ناشر=اساطیر|چاپ=سوم |شهر=تهران |کوشش= |ویرایش= |صفحه=۱۱۴ |سال=۱۳۷۵|شابک= }

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.