کبک (پرنده)

کَبک نام گونه‌ای پرنده‌است. کبک پرنده‌ای وحشی است که در کوهستان زندگی می‌کند و قدرت پرواز آن کم است. در دنیا دو نوع کبک به نامهای چوکار و الکترو لوسا یافت می‌شود.

== چوکار ==

این نمونه کبک بیشتر در خاور میانه و ایران یافت می‌شود. دارای پاهای کوتاه و نوک کوتاه می‌باشد. نوع نر آن دارای طوق پر رنگتر و زخیم تر نسبت به نوع ماده می‌باشد همچنین نر آن بر روی پای خود بر آمدگی بزرگ‌تری نسبت به نوع ماده می‌باشد. نوع نر دارای آوازی خوش و نسبتاً بلند است که در فصل جفت گیری بلند تر می‌شود.

== الکترو لوسا ==

این نمونه کبک دارای اندامی بلندتر نسبت به چوکار است و در اروپا یافت می‌شود. نوع نر و ماده آن از لحاظ شناخت تقریباً مانند چوکار است.

== نگارخانه ==

تصویر: Crested.wood.partridge.750pix.jpg ‏ | نوعی کبک تصویر: K.KAB.1.jpg ‏ | کبک ککر تصویر: KABK.ka.5.jpg ‏ ‏ | کبک تصویر: KABK.ka.4.jpg ‏ | کبک تصویر: KABK.ka.1.jpg ‏ ‏ | کبک ککر تصویر: KABK.ka.2.jpg | کبک ککر تصویر: KABK.ka.3.jpg ‏ ‏ | کبک تیهو تصویر: KABK.ka.6.jpg ‏ | کبک تیهو

== پانویس ==

== جستارهای وابسته ==

* کبک در منطقه کوخرد
* تیهو

== منابع ==

* Eintrag bei NABU mit Klangbeispiel
* Eintrag bei der Schweizerischen Vogelwarte
*
* IUCN Red List of Threatened Species : Perdix perdix
* {IBC|Titel=Perdix perdix|ID=1049}
* {یادکرد وب| نشانی = http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Grey_Partridge&oldid=252039120| عنوان = منبع جعبه‌زیست| نویسنده = | تاریخ بازدید = ۱۶ نوامبر ۲۰۰۸| تاریخ = | ناشر = ویکی‌پدیای انگلیسی| صفحه = | زبان = انگلیسی}

مجتمع پرورش کبک و قرقاول پرند

== پیوند به بیرون ==

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.