کاوایه

کاوایه یکی از استان‌های سی‌وشش‌گانه کشور آلبانی است.

== منبع ==

Wikipedia contributors, “Kavajë District,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kavaj%C3%AB_District&oldid=176112068 (accessed February 20, 2008).

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.