کالونیسم

کالوینیسم نام فلسفه و مکتب سیاسی و مذهبی منسوب به جان کالوین، تئولوژیست و رفورمر پروتستان فرانسوی در قرن ۱۶ که در ۱۵۴۱ وی را برای اصلاحات مذهبی به ژنو دعوت نموده و و در آنجا اصلاحاتی انجام داد و انظباط شدیدی در کلیسای ژنو برقرار کرد.

== عقاید ==

* عدم مقاومت در برابر زمامداران سیاسی.
* عدم آزادی خواهی و مشروطه طلبی.
* اطاعت کورکورانه از دولت.
* اعتقاد به تقدیر.
* همهٔ افراد می توانند بخشش گناه را انجام دهند.

== سیاسی ==

هر جا که کالوینیسم اجازه رشد و نمو داشت، یک حکومت تئوکراسی داد که نوعی الیگارشی بود که در نتیجه اتحاد کشیشان با طبقه متوسط اعلا یا محترمین به وجود امده و توده مردم در آن نقشی نداشتند. حکومت خود کالوین و پیوریتان‌ها در ماساچوست آمریکا به نوعی از متفرعات کالوینیسم بود.

== منبع ==

مکتب‌های سیاسی. دکتر بهاالدین پازارگاد

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *