کارل کرش

کارل کُرش (زاده ۱۸۸۶- درگذشته ۱۹۶۱) نویسندهٔ کمونیست آلمانی که یکی از بنیان‌گذاران نظریهٔ مارکسیسم غربی بود و به همین علت از کمینترن اخراج شد.{مدرک}

یکی از آثار مهم او مارکس و فلسفه است که در اواسط دههٔ ۸۰ شمسی به فارسی ترجمه شده‌است.{مدرک}

== آثار ==

برخی از کتب و مقالات کرش به شرح زیر اند:

=== کتاب‌ها ===

* کارل مارکس، ۱۹۳۸.
* مارکس و فلسفه، ۱۹۲۳.

=== مقالات ===

* تکامل مسأله شوراهای سیاسی کارگران در آلمان، ۱۹۲۱.
* مقدمه‌ای بر نقد برنامهٔ گوتا، ۱۹۲۲.
* دیالکتیک مارکسیستی، ۱۹۲۳.
* مارکسیسم و بین‌الملل اول، ۱۹۲۴.
* لنین و کمینترن، ۱۹۲۴.
* دربارهٔ دیالکتیک مادی‌گرا، ۱۹۲۴.
* کمون انقلابی، ۱۹۲۹.
* وضعیت حاضر مسألهٔ «مارکسیسم و فلسفه» – یک ضد-نقد، ۱۹۳۰.
* انقلاب اسپانیا، ۱۹۳۱.
* مقدمه‌ای بر سرمایه، ۱۹۳۲.
* تزهایی در نقد برداشت فاشیستی از دولت، ۱۹۳۲.
* برخی پیش‌فرض‌های اساسی برای یک بحث ماتریالیستی در باب تئوری بحران، ۱۹۳۳.
* چرا من یک مارکسیست هستم، ۱۹۳۴.
* ایدئولوژی مارکسیستی در روسیه، ۱۹۳۸.
* لنین به عنوان فیلسوف، ۱۹۳۸.
* اقتصاد و سیاست در اسپانیای انقلابی، ۱۹۳۸.
* مارکسیسم و وظیفهٔ امروز نبرد طبقاتی پرولتاریا، ۱۹۳۸.
* دولت و ضد-انقلاب، ۱۹۳۹.
* ضد-انقلاب فاشیستی، ۱۹۳۸.
* نبرد کارگران در برابر فاشیسم، ۱۹۴۱.
* نبرد برای بریتانیا، نبرد برای دموکراسی، و اهداف جنگی طبقهٔ کارگر (پیش‌درآمدی بر یک بحث سیاسی)، ۱۹۴۱.
* رویکردی غیردگماتیک به مارکسیسم، ۱۹۴۶.

== منابع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.