کابینه هیتلر

این لیستی از اعضای کابینه هیتلر از ژانویه ۱۹۳۳ تا آوریل ۱۹۴۵ می‌باشد.

ژانویه ۱۹۳۳

* آدولف هیتلر ( اِن اِس دی‌ای پی) – صدر اعظم
* فرانز فُن پاپِن – جانشین صدر اعظم
* کنستانتین فرایهر فُن نویرات – وزیر امور خارجی
* ویلهلم فریک ( اِن اِس دی‌ای پی) – وزیر کشور
* لوتز گراف شوِرین فُن کروسیک – وزیر دارایی
* آلفرد هاگنبرگ ( دی اِن وی پی – وزیر اقتصاد و کشاورزی
* فرانتز زِلدته – وزیر کار
* فرانتز گورتنر ( دی اِن وی پی- وزیر دادگستری
* وِرنر فُن بلومبرگ – وزیر دفاع
* پاول فرَیِر اِلتز فُن روبِناخ – وزیر پست و ترابری
* هرمان گورینگ ( اِن اِس دی‌ای پی) – وزیر فاقد مقام

دگرگونی

* مارس ۱۹۳۳: یوزف گوبلز به عنوان وزیر تبلیغات وارد کابینه شد.
* آوریل ۱۹۳۳: هرمان گورینگ وزیر نیروی هوایی شد.
* ژوئن ۱۹۳۳: کورت اِشمیت به جای آلفرد هوگنبرگ وزیر اقتصاد. والتر دار به جای آلفرد هوگنبرگ وزیر کشاورزی.
* دسامبر ۱۹۳۳: ارنست رُم و رودُلف هِس به عنوان وزیران فاقد مقام وارد کابینه شدند.
* می ۱۹۳۴: برن هارد روست به عنوان وزیر دانش و آموزش وارد کابینه شد.
* ژوئن ۱۹۳۴: هانس کِرل به عنوان وزیر فاقد مقام وارد کابینه شد. ارنست رُم، وزیر فاقد مقام، کشته شده بود.
* ژوئیه ۱۹۳۴: هرمان گورینگ مقامی دیگر را به عنوان وزیر جنگلداری، به دست آورد.
* اوت ۱۹۳۴: فرانتز فُن پاپِن از مقام جانشین صدر اعظم استعفا داد. کسی جانشین او نشد. هیالمار شاخت به جای کورت اِشمیت وزیر اقتصاد شد.
* دسامبر ۱۹۳۴: به عنوان وزیر فاقد مقام وارد کابینه شد.
* مارس ۱۹۳۵: هرمان گورینگ مقام فرمانده کل نیروی دریایی و هوایی را نیز به دست آورد.
* می ۱۹۳۵: سِمَت وزیر دفاع به سِمَت وزیر جنگ تغییر کرد. ورنر فُن بلومبرگ در این مقام ابقا شد.
* ژوئیه ۱۹۳۵: هانس کِرل مقام وزیر امور اجتماعی را به دست آورد.
* آوریل ۱۹۳۶: ورنر فُن فریچ به عنوان فرمانده کل ارتش وارد کابینه شد. اریش رِیدِر به عنوان فرمانده کل نیروی دریایی وارد کابینه شد.
* فوریه ۱۹۳۷: ویلهلم اُهنِزُرگِه به جای پاول فریر اِلتز فُن روبناک به عنوان وزیر پست. یولیوس دورپمیولِر به جای پاول فریر اِلتز فُن روبناک وزیر ترابری شد.
* نوامبر ۱۹۳۷: هرمان گورینگ به جای هیالمار شاخت به عنوان وزیر اقتصاد. هیالمار شاخت وزیر فاقد مقام شد.
* دسامبر ۱۹۳۷: اُتو مَیسنِر به عنوان رئیس ایالت‌ها وارد کابینه شد.
* ژانویه ۱۹۳۸: یواخیم فُن ریبن تروپ به جای کنستانتین فرَیهر فُن نویرات به عنوان وزیر امور خارجی. کنستانتین فریهر وُن نِوراس وزیر فاقد مقام شد. ورنر فُن بلومبرگ از سِمَت وزیر جنگ استعفا داد. وظیفه او به ژنرال ویلهلم کَیتِل رئیس اُو کا دبلیو واگذار شد. والتر فُن براشیچ به جای ورنر فُن فریچ فرمانده کل ارتش شد.
* می ۱۹۳۹: آرتور سیسز- اینکوارت به عنوان وزیر فاقد مقام وارد کابینه شد.
* مارس ۱۹۴۰: فریتز تودت وزیر جنگ افزار و مهمات شد.
* ژانویه ۱۹۴۱: فرانتز شلِگِلبِرگِر به جای گارتنر وزیر دادگستری شد.
* می ۱۹۴۱: رودولف هِس از کابینه معلق شد.
* دسامبر ۱۹۴۱: هانس کِرل، وزیر امور اجتماعی، در گذشت. کسی جانشین او نشد. هیتلر خودش مقام فرمانده کل ارتش را در دست گرفت.
* فوریه ۱۹۴۲: آلبرت اِشپیر به جای تودِت وزیر جنگ افزار و مهمات شد.
* می ۱۹۴۲: هربرت باکه به جای دار وزیر کشاورزی شد.
* اوت ۱۹۴۲: اُتو گئورگ تیراک به جای اِسچیلگلبرگر وزیر دادگستری شد.
* ژانویه ۱۹۴۳: کارل دونیتز به جای رادر فرمانده کل نیروی دریایی شد.
* اوت ۱۹۴۳: هاینریش هیملر به جای فریک وزیر کشور شد.
* ژوئیه ۱۹۴۴: هیالمار شاخت از کابینه خارج شد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.