ژولیوس مارتوف

ژولیوس مارتوف (۱۸۷۳-۱۹۲۳) یکی از اولین رهبران ردهٔ بالای فراکسیون منشویک‌ها در حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بود.

او که ابتدا از نزدیکان لنین بود، در سال ۱۹۰۳ با او اختلافاتی پیدا کرد و از ره‌بران منشویک‌ها و منتقدان بلشویسم گشت.

== زندگی ==

=== تولد و کودکی ===

مارتوف، در خانوادهٔ یهودی روسی از طبقهٔ متوسط، در جایی که اکنون بخشی از استانبول ترکیه است، به دنیا آمد.

تنها چهار سال داشت که به ادسا، اکراین (که در آن زمان بخشی از امپراتوری روسیه بود) نقل مکان کرد.

=== دوران نوجوانی ===

او در نوجوانی، در فعالیت‌های سیاسی و انقلابی فعال بود و هنوز بیست ساله نشده بود که عضو یک گروه سوسیالیست یهودی، به نام بوند، شد.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.