چیستا

چیستا ایزدبانوی ایرانی است. معنای چیستا، دارنده راه‌های خوب و آموزنده و راهنمای راه‌های خوب است. به همین دلیل او را ایزدبانوی دانش هم می‌دانند.

چیستا یعنی : الهه هوش و دانایی نزد ایرانیان باستان. (رضا جعفری)

او را ایزدبانویی می‌دانند که با سروش، همیشه میترا را همراهی می‌کنند. سپیدپوش است و در طرف چپ مهر است. بعدها در دو جلوه چیستی و دین نمایانگر می‌شود.

بر روی لوح زرین تپه حسنلو (۸۰۰ پیش از مسیح) نقش این سه را به همراه هم می‌توان دید.

برخی نیز او را ایزدبانوی دانش شهودی یا عرفان می‌دانند.

== منابع ==

* ملیحه کرباسیان، فرهنگ الفبایی موضوعی اساطیر ایران باستان، نشر اختران,۱۳۸۴

سایت خبری چیستا www.chista.org

رده:اساطیر ایرانی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.