چیرگی اشکانیان بر ارمنستان

در سال ۵۱ میلادی، بلاش یکم (۷۸-۵۱ م) که از نیرومندترین شاهان پارتی ایران بود به شاهی رسید و ارمنستان به دومین شاه نشین خودگردان اشکانی بدل شد. پس از جنگ‌های طولانی میان روم و پارت، نرون شاهنشاه روم با درخواست بلاش یکم مبنی بر حکومت برادرش تیرداد بر ارمنستان موافقت کرد. تیرداد با اینکه رفتار و سلوک پادشاهان اشکانی را با خود به ارمنستان آورده بود ولی آداب و سنن حکومتی دودمان آرتاشسی به گونه‌ای در ارمنستان ریشه دوانیده بود که وی به خود فرهنگ ارمنی گرفت و مردم ارمنستان نیز با آغوش باز او را پذیرفتند. از زمان فرمانروایی واقارش دوم (۱۸۰ میلادی) حکومت شاهان اشکانی ارمنستان یا آرشاکیان موروثی شد. دودمان اشکانیان ارمنی با نام آرشاکیان خوانده می‌شود.

در سال ۲۲۶ میلادی، اردشیر بابکان که از خاندان ساسان شاه پارس بود اردوان پنجم اشکانی را سرنگون کرد و فرمانروایی ایران به دست ساسانیان افتاد. ساسانیان با گذشت زمان ارمنستان را تسخیر و آن را جزئی از خاک ایران کردند.

== جستارهای وابسته ==

* اشکانیان
* جنگ‌های ایران و روم

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.