چوپانی

چوپان، شَبان، رمه‌بان، گله‌بان، سرپرست گله چارپایان را می‌گویند.

به رمه‌بان گاوها، گاویار یا گاوبان گفته می‌شود. به کار یک گاویار، گاویاری گفته می‌شود.

چوپانی یکی از قدیمی‌ترین پیشه‌های انسانی است و در حدود ۶ هزار سال پیش در آسیای کوچک آغاز شد.

== جستارهای وابسته ==

* دشتبان

== منابع ==

Wikipedia contributors, “Shepherd,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shepherd&oldid=195683628

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.