چهل‌زینه قندهار

چهل‌زینه از آثار تاریخی شهر قندهار در افغانستان است. این بنا در زمان همایون شاه در ۹۲۸ آباد گردیده‌است و کتاره‌های آن در زمان امان‌الله خان ساخته شده و اکنون در وضع بدی قرار دارد که تقریباً ۵۰٪ تخریب شده‌است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.