چغچران

== پیشینه ==

شهر چغچران در قدیم بازار اصلی فروش دام در افغانستان بود.

آغاز بناهای شهری در سال ۱۹۶۳ شروع شد. اوج معاملات تجاری زمانی بود که عشایر پشتون برای کوچ تابستانی، به این نواحی روی می‌آوردند. اغلب در زمستان، رابطه این شهر به دیگر مناطق قطع می‌شود.

== منبع ==

* http://www.caa-af.org/airports/chakhcharan.htm
* http://www.aims.org.af/afg/dist_profiles/unhcr_district_profiles/western/ghor/chaghcharan.pdf

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.