چالهرز

در گذشته‌های دور محله چالهرز گودال بزرگ و دره شکلی بوده که هرزآبها به آنجا سرازیر می‌شده است و به این سبب نام چالهرز (ترکیب چاله و هرز)را به خود گرفته است. با گذشت زمان به تدریج با تخلیه خاک و نخاله از عمق گودال کاسته شده و به کشت گندم درآمده و کم کم کاربری مسکونی پیدا کرده است.

—-

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.