پیش‌رانش

به رانش رو به جلو پیشرانش می‌گویند. پیشرانش به روشهای گوناگون تولید می‌شود از جمله به‌وسیله موتورهای درونسوز، موتورهای برقی، ملخ، پروانه، پدال و دیگر ابزار.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.