پلو

برای دیگر کاربردهای پلو: پلو (ابهام‌زدایی)

پلو یکی از مهم‌ترین اقلام آشپزی ایرانی است. پلو در آشپزی ایرانی در دو مرحله و با جوشاندن برنج و سپس صاف کردن و دم کردن آن تهیه می‌شود. می‌توان گوشت، سبزیجات و یا حبوبات را همراه با برنج دم کرد.

== موقعیت غذاهای پلویی در ایران ==

تنها نقاط خاصی از ایران قابلیت کشت برنج دارند و نزدیک به ۹۰٪ تولید برنج در ایران محدود به استانهای شمالی ایران می‌باشد. چنین امری با توجه به سختی حمل و نقل از استانهای شمال البرز به استانهای دیگر ایران تا همین چند دهه گذشته به طور قطع موجب سختی بسیار در دسترسی به برنج در بسیاری از نواحی ایران می‌شده است . ولی تنوع غذاهایی که همراه با برنج است محدود به استانهای شمالی ایران نمی‌شود و ده‌ها مورد غذا که همراه با پلو درست می‌شود در فرهنگ ایرانی دیده می‌شود، از غذاهایی که همراه با خورشت میل می‌شود تا غذاهایی که مانند عدس پلو، مخلوطی از پلو و سبزیجات است. جدا از موارد ذکر شده، تزیینات پلو توسط زعفران و زرشک و همچنین انواع ته دیگ، جزو مشخصات دیگر پلوهای ایرانی است.

== انواع پلوهای ایرانی ==

از انواع پلوهای ایرانی می‌توان به زرشک پلو، باقالی پلو، سبزی پلو، آلبالو پلو، شیرین پلو و عدس پلو اشاره کرد.

== جستارهای وابسته ==

* خورش
* چلو

== پانویس ==

== منابع ==

* نج‍اتی، فروغ، هن‍ر آشپ‍زی ایرانی، ته‍ران‌: خش‍ایار، ۱۳۷۴.
* عل‍ی‌اکب‍ری، مه‍ین، هن‍ر آشپ‍زی به‍ارک، ته‍ران‌: هدیه، ۱۳۶۲.

== پیوند به بیرون و منبع ==

* دستور آشپزی پلوهای گوناگون
* دستور آشپزی
* تصاویر پلوهای گوناگون

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.