پسکرانه

پَسکرانه به زمینهای واقع در پشت بندرگاه‌ها گفته می‌شود که نقش پشتیبانی و تأمین و رساندن کالاهای صادراتی به بندرگاه و پخش و جذب کالاهای وارداتی از بندر را عهده دار باشند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.