پروتکل

پروتِکُل ارتباطی بین واحدها در ایستگاه‌های کاری مختلف که قواعد و قالب‌هایی را برای مبادله پیام‌ها تعریف می‌کند.

معانی گوناگون واژه پروتکل عبارت‌اند از: صورت‌جلسه کنفرانس، خلاصه مذاکرات معاهده و اتفاق، نسخه اول و اصلی مقاوله‌نامه مقدماتی، پیوندنامه، موافقت مقدماتی، پیش‌نویس سند.

پروتکل عمومآ به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته می‌شود که چند نفر برای برقراری ارتباط با هم، باید آن را رعایت کنند.

* در رایانه: قرارداد

همچنین در رایانه حرف p از http مخفف کلمه ی پروتکل است که درآن:HTTP مخفف شده HyperText Transport Protocol است که به زبان ساده یک پروتکل (یک زبان) جهت رد و بدل اطلاعات میان سرور و کاربر است

* قانون فقه: پیش نویس معاهده
* روانشناسی: صورت جلسه آزمایش

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.