پردیس

پردیس {انگلیسی|Paradise} واژه‌ای از زبان‌های ایرانیست که به انگلیسی نیز وارد شده‌است و معرب آن به صورت فردیس و فردوس و در بعضی زبانهای اروپایی به صورت پارادایس درآمده، بیشتر به عنوان بهشت شناخته می‌شود و به کار می‌رود.

ولی پردیس در واقع نامی بوده برای باغهایی بزرگ و جنگل مانند در زمان ساسانیان یا اشکانیان که در آنها جانوران گوناگونی آزادانه زندگی می‌کردند.

== ریشهٔ واژه ==

واژه‌ایست برگرفته از زبان مادی (پارادئزا) بمعنی باغ و بستان و پالیز فارسی و فردوسی از همین واژه می‌باشد. کزنفون گوید: «در هر جا، که شاه (هخامنشی) اقامت کند وبه هرجا که رود، همیشه مراقب است، در همه جا باغهایی باشد پر از چیزهای زیبا، که زمین می‌دهد. این باغهارا پردیس می نامند. اگر هوا مانع نباشد، شاه بیش‌تر اوقات خود را در اینگونه باغها بسر می‌برد.» اردشیر دوم در کتیبه‌ای در شوش این جمله را نگاشته‌است : «اردشیرشاه گوید: به بزرگی اهورمزدا این کاخ پردیس زندگانی را من ساختم. اهورمزدا و مثره (مهر) مرا از هر بدی بپایند و آنچه را که کرده‌ام نگاهدارند».

== پیوند به بیرون ==

* پردیس در وب‌گاه آفتاب

پردیس در زبانهای مختلف

== پانویس ==

== منابع ==

* فرهنگ واژهٔ دهخدا

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.