پردازش داده‌ها

پردازش داده‌ها به مجموعهٔ فرایندها و عملیاتی گفته می‌شود که طی مراحل پی در پی در سیستم‌های پردازش داده‌ها صورت می‌گیرد تا داده‌های خام به اطلاعات و دانش مفید تبدیل شود.

علوم و فن‌آوری پردازش داده‌ها دارای وسعت، گوناگونی، و پیچیدگی فراوانی بوده، و این زمینه از دانش به شاخه‌ها و زیر شاخه‌های متعددی تقسیم می‌شود، که برخی از آن‌ها عبارت است از:

== پردازش علائم ==

مقالهٔ اصلی: پردازش علائم

پردازش علائم (سیگنال‌ها) را باید یکی از شاخه‌های وسیع و پر کاربرد در پردازش داده‌ها به حساب آورد.

== پردازش تصاویر ==

مقالهٔ اصلی: پردازش تصاویر

پردازش تصاویر یکی از زمینه‌های عمده و خاص در پردازش علائم به حساب می‌آید که در آن داده‌های مورد پردازش و عمل‌آوری تصاویر و سیگنال‌های دو بعدی‌ست.

== پردازش متون ==

مقالهٔ اصلی: پردازش متون

یکی از مسائل عمده در پردازش متون و به طور عمومی‌تر در پردازش زبان‌های طبیعی عملیات و فرایندهای مربوط به مدل‌سازی داده‌ها است.

== پیوندهای بیرونی ==

* پردازش متون بزرگ {نشان زبان|en}

== جستارهای وابسته ==

* داده‌ها
* اطلاعات
* پردازش اطلاعات
* پردازش علائم
* پردازش تصاویر
* پردازش متون
* پردازش موازی
* پردازش ابری

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.