پدرام

پدرام یک نام فارسی برای مردان است که معانی زیادی برای آن آمده است، مانند:

خرّم . آراسته . نیکو .دلگشای . خوش

خوشدل . شاد. مبتهج . خرم

مبارک . فرخ . خجسته . به فال نیک . فرخنده (مقابل شوم)

منتظم (مقابل شوریده)

صحیح . درست

آسان . هموار . آورنده خبر خوش

پیروز . موفق . شادباش

شادی . خوشی . پیروزی

همیشگی . جاوید . پاینده

پدرام، برای نام فامیل هم در ایران رایج است .

این نام در این ۵۰ سال اخیر از طرف خانواده هایی که به نامهای ایرانی علاقه مند هستند بر سر زبانها افتاد.

نام نبیره سام.

پدرام شهر.لقبی است که در شاهنامه به ایران داده اند؛ یعنی سرزمین خرم و نیکو و فرخنده.

ایرانی باستان: (آرامش، آسودگی، صلح) paiti+raman (آقا و سرور)

== منبع ==

* لغتنامه دهخدا
* فرهنگ واژگان فارسی به فارسی

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.