پتریچ

نام شهری است در استان بلاگووگراد کشور بلغارستان.

== منابع ==

* http://en.wikipedia.org/wiki/Petrich

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.